اقلام موجود فروشگاه اینترنتی آسان ابزار

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ابزار
    آب و صابون و ...
    روغن حل شونده (آب صابون)20 لیتری درجه 1 موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰تومان
    روغن حل شونده (آب صابون)20لیتری درجه 3 موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰تومان
    روغن حل شونده (آب صابون)4لیتری درجه 1 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
    روغن حل شونده (آب صابون)4لیتری درجه 3 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
    گردبر
        پیچ گوشتی
        دریل
        فرز
        فرز انگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۸۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰تومان
        فرز مستقیم گلو بلند ۶ میلیمتر ۳۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
        فرز قلمی ۳ میلیمتر ۶۰۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
        فرز سرکج ۹۰ درجه ۶ میلیمتر ۲۰۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰تومان
        فرزانگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۳۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶۲۰,۰۰۰تومان
        فرز انگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۳۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶۳۰,۰۰۰تومان
        فرز انگشتی مستقیم ۶ میلیمتر ۲۳۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰تومان
        فرز سرکج ۴۵ درجه ۲۱۰۰۰ دورSP زاپن موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
        فرز سرکج قائم ۶ میلی متر ۲۱۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
        مینی فرز 1550 وات متابو مدل wev 15- 125 Quick inox موجود در انبار ۷۷۰,۰۰۰تومان
        کف ساب
        مینی کف ساب ۵ اینچ ۱۳۵۰۰ دور صنعتیIN موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور
        کمپرسور ایر براش PRO موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
        گازوئیل پاش PRO موجود در انبار ۹۹,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش ۱/۸ -HP موجود در انبار ۷۳۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش ۱/۸ -PRO HP موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایر براش ۱/۸ PRO HP موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور باد ۵ لیتری بدون روغن PRO موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش PRO موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش ۲ لیتریPRO موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش PRO موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایر براش موجود در انبار ۱,۵۲۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایربراش PRO موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
        کمپرسور ایر براش موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
        PRO گریس پمپ ۴۰۰ سی سی موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰تومان
        گردبر اصل mors
        گردبر اصل morsسایز14 موجود در انبار ۲۲,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز55 موجود در انبار ۸۸,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز57 موجود در انبار ۹۱,۲۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز59 موجود در انبار ۹۴,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز60 در انبار موجود نیست ۹۶,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز64 موجود در انبار ۱۰۲,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز65 موجود در انبار ۱۰۴,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز67 موجود در انبار ۱۰۷,۲۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز68 موجود در انبار ۱۰۸,۸۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز70 موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز73 موجود در انبار ۱۱۶,۸۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز76 موجود در انبار ۱۲۱,۶۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز89 موجود در انبار ۱۴۲,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز95 موجود در انبار ۱۵۲,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز54 موجود در انبار ۸۶,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز48 موجود در انبار ۷۶,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز46 موجود در انبار ۷۳,۶۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز16 موجود در انبار ۲۵,۶۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز20 موجود در انبار ۳۲,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز22 موجود در انبار ۳۵,۲۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز25 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز27 موجود در انبار ۴۳,۲۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز29 موجود در انبار ۴۶,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز30 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز35 موجود در انبار ۵۶,۰۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز37 موجود در انبار ۵۹,۲۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز38 موجود در انبار ۶۰,۸۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز41 موجود در انبار ۶۵,۶۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز43 موجود در انبار ۶۸,۸۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز44 موجود در انبار ۷۰,۴۰۰تومان
        گردبر اصل morsسایز98 موجود در انبار ۱۵۶,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال
        گردبر بیمتال سایزblu mol 152 موجود در انبار ۲۴۳,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 86 موجود در انبار ۱۳۷,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 83 موجود در انبار ۱۳۲,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 79 موجود در انبار ۱۲۶,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 76 موجود در انبار ۱۲۱,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 75 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 73 موجود در انبار ۱۱۶,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 70 موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 68 موجود در انبار ۱۰۸,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 67 موجود در انبار ۱۰۷,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 65 موجود در انبار ۱۰۴,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 64 موجود در انبار ۱۰۲,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 60 موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 89 موجود در انبار ۱۴۲,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 92 موجود در انبار ۱۴۷,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 146 موجود در انبار ۲۳۳,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 140 موجود در انبار ۲۲۴,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 127 موجود در انبار ۲۰۳,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 121 موجود در انبار ۱۹۳,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 114 موجود در انبار ۱۸۲,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 111 موجود در انبار ۱۷۷,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 108 موجود در انبار ۱۷۲,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 105 موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 102 موجود در انبار ۱۶۳,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 100 موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 98 موجود در انبار ۱۵۶,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 95 موجود در انبار ۱۵۲,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 59 موجود در انبار ۹۴,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 57 موجود در انبار ۹۱,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 55 موجود در انبار ۸۸,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 33 موجود در انبار ۵۲,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 32 موجود در انبار ۵۱,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 30 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 29 موجود در انبار ۴۶,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 27 موجود در انبار ۴۳,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 25 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 24 موجود در انبار ۳۸,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 22 موجود در انبار ۳۵,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 21 موجود در انبار ۳۳,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 20 موجود در انبار ۳۲,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 19 موجود در انبار ۳۰,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 17 موجود در انبار ۲۷,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 35 موجود در انبار ۵۶,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 37 موجود در انبار ۵۹,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 54 موجود در انبار ۸۶,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 52 موجود در انبار ۸۳,۲۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 51 موجود در انبار ۸۱,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 50 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 48 موجود در انبار ۷۶,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 46 موجود در انبار ۷۳,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 45 موجود در انبار ۷۲,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 44 موجود در انبار ۷۰,۴۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 43 موجود در انبار ۶۸,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 41 موجود در انبار ۶۵,۶۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 40 موجود در انبار ۶۴,۰۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 38 موجود در انبار ۶۰,۸۰۰تومان
        گردبر بیمتال سایزblu mol 16 موجود در انبار ۲۵,۶۰۰تومان
        گردبر سر الماس
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 16 موجود در انبار ۲۴,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 55 موجود در انبار ۸۲,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 60 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 65 موجود در انبار ۹۷,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 70 موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 75 موجود در انبار ۱۱۲,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 80 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 85 موجود در انبار ۱۲۷,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 90 موجود در انبار ۱۳۵,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 95 موجود در انبار ۱۴۲,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 100 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 102 موجود در انبار ۱۵۳,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 14 در انبار موجود نیست ۲۱,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 21 در انبار موجود نیست ۳۱,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 24 در انبار موجود نیست ۳۶,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 27 در انبار موجود نیست ۴۰,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 53 موجود در انبار ۷۹,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 50 موجود در انبار ۷۵,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 18 موجود در انبار ۲۷,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 19 موجود در انبار ۲۸,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 20 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 22 موجود در انبار ۳۳,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 25 موجود در انبار ۳۷,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 26 موجود در انبار ۳۹,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 28 موجود در انبار ۴۲,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 30 موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 32 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 35 موجود در انبار ۵۲,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 38 موجود در انبار ۵۷,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 40 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 42 موجود در انبار ۶۳,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 45 موجود در انبار ۶۷,۵۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 48 موجود در انبار ۷۲,۰۰۰تومان
        گردبر سر الماس سایز STARMAX 29 در انبار موجود نیست ۴۳,۵۰۰تومان
        گردبر طرح mors
        گردبر طرح morsسایز19 موجود در انبار ۱۹,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز54 موجود در انبار ۵۶,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز55 موجود در انبار ۵۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز57 موجود در انبار ۵۷,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز59 موجود در انبار ۵۹,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز60 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز64 موجود در انبار ۶۴,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز65 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز67 موجود در انبار ۶۷,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز68 موجود در انبار ۶۸,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز70 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز73 موجود در انبار ۷۳,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز76 موجود در انبار ۷۶,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز79 موجود در انبار ۷۹,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز83 موجود در انبار ۸۳,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز86 موجود در انبار ۸۶,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز89 موجود در انبار ۸۹,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز95 موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز51 موجود در انبار ۵۱,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز50 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز21 موجود در انبار ۲۱,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز22 موجود در انبار ۲۲,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز25 موجود در انبار ۲۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز27 موجود در انبار ۲۷,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز29 موجود در انبار ۲۹,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز30 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز32 موجود در انبار ۳۲,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز33 موجود در انبار ۳۳,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز35 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز38 موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز40 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز41 موجود در انبار ۴۱,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز43 موجود در انبار ۴۳,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز44 موجود در انبار ۴۴,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز45 موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز46 موجود در انبار ۴۶,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز48 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        گردبر طرح morsسایز98 موجود در انبار ۹۸,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک
        گردبرشیشه وسرامیک سایز6 موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز65 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز70 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز75 موجود در انبار ۷۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز80 موجود در انبار ۸۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز85 موجود در انبار ۸۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز90 موجود در انبار ۹۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز95 موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز100 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز110 موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز60 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز55 موجود در انبار ۵۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز10 موجود در انبار ۱۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز15 موجود در انبار ۱۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز20 موجود در انبار ۲۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز26 موجود در انبار ۲۶,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز30 موجود در انبار ۳۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز35 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز40 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز45 موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز50 موجود در انبار ۵۰,۰۰۰تومان
        گردبرشیشه وسرامیک سایز120 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت
        گردبر گرانیت برسایز20 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز60 موجود در انبار ۱۴۴,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز65 موجود در انبار ۱۵۶,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز70 موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز75 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز80 موجود در انبار ۱۹۲,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز90 موجود در انبار ۲۱۶,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز100 موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز110 موجود در انبار ۲۶۴,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز55 موجود در انبار ۱۳۲,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز50 موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز22 موجود در انبار ۵۲,۸۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز25 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز30 موجود در انبار ۷۲,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز32 موجود در انبار ۷۶,۸۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز35 موجود در انبار ۸۴,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز38 در انبار موجود نیست ۹۱,۲۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز40 موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز45 موجود در انبار ۱۰۸,۰۰۰تومان
        گردبرگرانیت سایز120 موجود در انبار ۲۸۸,۰۰۰تومان
        گیره دستگاه بادی
        گیره دستگاه بادی PRO موجود در انبار ۹۵,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر جفتی PRO موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر تکی PRO موجود در انبار ۴۶,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر دوقلو ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم PRO موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر دوقلو آلومینیومی ظرفیت ۸۰ کیلوگرم PRO موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر تکی مخصوص سنگ PRO موجود در انبار ۵۱۰,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر سه پایه PRO موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
        گیره شیشه گیر جفتی PRO موجود در انبار ۲۷۵,۰۰۰تومان
        میکسر PRO موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
        مخزن
        مخزن ۱۰ لیتری پایه بلند +شیر تخلیه IN موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
        واخد مراقبت ۱ اینچ (IN) موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۳/۴ سه قلو(PRO) موجود در انبار ۴۹۸,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۳/۴دوقلو(PRO) موجود در انبار ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۱/۲ رطوبت گیر موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۱/۲ تکی موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۱/۲ دوقلو موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۱/۲ سه قلو موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقبت ۱/۴ موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰تومان
        مهره پرچ کن ۳-۱۲ میلیمتر(IN) موجود در انبار ۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
        مخزن 10 لیتری کامل تایوان به همراه شلنگ و گان _IN موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰تومان
        مخزن کامل ۲ لیتری تایوان به همراه شلنگ و گان -IN موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰تومان
        مخزن ۸۰ لیتری IN موجود در انبار ۴,۴۸۰,۰۰۰تومان
        مخزن ۶۰ لیتری IN موجود در انبار ۴,۱۲۰,۰۰۰تومان
        مخزن ۴۰ لیتری IN موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
        مخزن ۲۰ لیتری IN موجود در انبار ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
        مخزن ۱۰ لیتری بادی IN موجود در انبار ۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
        واحد مراقب ۱" (IN) موجود در انبار ۱,۵۸۰,۰۰۰تومان
        مینی کف ساب
        مینی کف ساب ۴ اینچ ۱۲۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
        مینی کف ساب ۴ اینچ ۱۲۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
        مینی کف ساب SP زاپن موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
        مینی کف ساب ۵ اینچ ۱۲۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
    مته
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز6 موجود در انبار ۹۴۰تومان
    مته HSS-E سایز14.5 موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز14 موجود در انبار ۸۶,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز13.5 موجود در انبار ۸۱,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز13 موجود در انبار ۴۷,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز12.5 موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز12 موجود در انبار ۴۱,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 11.5 موجود در انبار ۳۷,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 11 موجود در انبار ۳۵,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 10.5 موجود در انبار ۳۱,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 10 موجود در انبار ۲۶,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 9.5 موجود در انبار ۲۴,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 9 موجود در انبار ۲۱,۵۰۰تومان
    مته HSS_E سایز 15 موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰تومان
    مته HSS_E سایز15.5 موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز5.5 موجود در انبار ۸۳۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز5 موجود در انبار ۷۶۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز4.5 موجود در انبار ۷۱۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز4.2 موجود در انبار ۷۱۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز4 موجود در انبار ۶۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز3.5 موجود در انبار ۵۷۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز3 موجود در انبار ۵۱۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز2.5 موجود در انبار ۴۱۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز 2 موجود در انبار ۳۲۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز 1.5 موجود در انبار ۲۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز 1 موجود در انبار ۲۳۰تومان
    مته HSS-E سایز 16 موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 8.5 موجود در انبار ۱۹,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 8 موجود در انبار ۱۶,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 16 موجود در انبار ۶۷,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 15.5 موجود در انبار ۶۲,۰۰۰تومان
    متهHSS سایز 15 موجود در انبار ۵۷,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 14.5 موجود در انبار ۵۴,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 14 موجود در انبار ۴۹,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 13.5 موجود در انبار ۴۶,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 13 موجود در انبار ۲۶,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 12.5 موجود در انبار ۲۴,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز12 موجود در انبار ۲۲,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 11.5 موجود در انبار ۲۰,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 11 موجود در انبار ۱۹,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 10.5 موجود در انبار ۱۶,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 1 موجود در انبار ۱۲,۴۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 1.5 موجود در انبار ۳,۷۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 7.5 موجود در انبار ۱۵,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 7 موجود در انبار ۱۳,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 6.5 موجود در انبار ۱۱,۳۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 6 موجود در انبار ۹,۲۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 5.5 موجود در انبار ۸,۶۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 5 موجود در انبار ۷,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 4.5 موجود در انبار ۶,۳۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 4 موجود در انبار ۵,۵۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 3.5 موجود در انبار ۴,۶۰۰تومان
    مته HSS-E سایز 3 موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
    مته HSS-E سایز2.5 موجود در انبار ۳,۷۰۰تومان
    مته HSS-E سایز2 موجود در انبار ۳,۶۰۰تومان
    مته HSS سایز 10 موجود در انبار ۱۴,۲۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز6.5 موجود در انبار ۱,۰۶۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز5*65 موجود در انبار ۷۲۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز120*4.2 موجود در انبار ۱,۰۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز120*4 موجود در انبار ۹۵۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز 115*3.75 موجود در انبار ۹۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز 115*3.5 موجود در انبار ۸۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز 105*3.2 موجود در انبار ۸۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز3*100 موجود در انبار ۶۸۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز 95*2.5 موجود در انبار ۶۵۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز 85*2 موجود در انبار ۵۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز5.2 موجود در انبار ۸۳۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز3.75 موجود در انبار ۶۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز3.2 موجود در انبار ۵۳۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز0.5 موجود در انبار ۲۳۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز125*4.5 موجود در انبار ۱,۰۵۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز135*5 موجود در انبار ۱,۲۵۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز60*4.5 موجود در انبار ۶۷۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز55*4.2 موجود در انبار ۶۶۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز 55*4 موجود در انبار ۵۸۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز55*3.75 موجود در انبار ۵۸۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز3.5*55 موجود در انبار ۵۰۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز50*3.2 موجود در انبار ۴۸۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز 45*3 موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
    مته جدید کوتاه wolf-hard HSS سایز45*2.5 موجود در انبار ۴۰۰تومان
    مته جدیدکوتاه WOLF-HARD HSSسایز 40*2 موجود در انبار ۳۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز8*165 موجود در انبار ۲,۶۵۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز140*6 موجود در انبار ۱,۵۰۰تومان
    مته جدید نیم بلند wolf-hard HSS سایز140*5.5 موجود در انبار ۱,۵۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز20 موجود در انبار ۱۹,۸۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز19.5 موجود در انبار ۱۷,۵۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز12 موجود در انبار ۳,۹۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) ساز11.5 موجود در انبار ۳,۸۰۰تومان
    جعبه مته 1-10 موجود در انبار ۴,۳۵۰تومان
    جعبه مته 10-1 موجود در انبار ۲,۴۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) ساز11 موجود در انبار ۳,۳۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) ساز10.5 موجود در انبار ۳,۰۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز10 موجود در انبار ۲,۳۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز9.5 موجود در انبار ۲,۰۷۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز9 موجود در انبار ۲,۰۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز8.5 موجود در انبار ۱,۷۶۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز8 موجود در انبار ۱,۶۹۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز7.5 موجود در انبار ۱,۴۳۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز12.5 موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز13 موجود در انبار ۴,۴۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز19 موجود در انبار ۱۶,۸۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز18.5 موجود در انبار ۱۵,۸۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز18 موجود در انبار ۱۴,۸۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز17.5 موجود در انبار ۱۲,۸۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز17 موجود در انبار ۱۱,۶۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز16.5 موجود در انبار ۱۰,۹۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز16 موجود در انبار ۹,۹۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز15.5 موجود در انبار ۸,۷۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز15 موجود در انبار ۸,۰۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز14.5 موجود در انبار ۷,۴۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز14 موجود در انبار ۶,۸۵۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز13.5 موجود در انبار ۵,۷۰۰تومان
    مته Hard HSS_ WOLF(PLUSE) سایز7 موجود در انبار ۱,۳۶۰تومان
    مته HSS سایز 9.5 موجود در انبار ۱۳,۲۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 35 موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 27.5 موجود در انبار ۲۱۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 27 موجود در انبار ۲۰۵,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 26.5 موجود در انبار ۱۹۴,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 26 موجود در انبار ۱۸۷,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 25.5 موجود در انبار ۱۷۹,۰۰۰تومان
    قیمت مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 25 موجود در انبار ۱۵۹,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 24.5 موجود در انبار ۱۵۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 24 موجود در انبار ۱۴۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 23.5 موجود در انبار ۱۳۱,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 23 موجود در انبار ۱۳۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۹۴,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۹۴,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 28 موجود در انبار ۲۱۹,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 28.5 موجود در انبار ۲۲۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز34.5 موجود در انبار ۳۴۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز33.5 موجود در انبار ۳۲۴,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 34 موجود در انبار ۳۳۷,۰۰۰تومان
    قیمت مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 33 موجود در انبار ۳۱۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 32.5 موجود در انبار ۳۰۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز32 موجود در انبار ۲۹۱,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 31.5 موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 31 موجود در انبار ۲۷۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 30.5 موجود در انبار ۲۶۱,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 30 موجود در انبار ۲۵۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 29.5 موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 29 موجود در انبار ۲۳۵,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۸۸,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 18.5 موجود در انبار ۸۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 12 موجود در انبار ۴۰,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 11.5 موجود در انبار ۳۹,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 11 موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۴۳,۵۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 9 موجود در انبار ۳۲,۵۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 8 موجود در انبار ۳۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۳۵,۵۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 10.5 موجود در انبار ۳۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۱۲۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 22 موجود در انبار ۱۱۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه 21.5 موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه 21 موجود در انبار ۱۰۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 12.5 موجود در انبار ۴۱,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز13 موجود در انبار ۴۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 18.5 موجود در انبار ۸۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 18 موجود در انبار ۷۷,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 17.5 موجود در انبار ۷۴,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 17 موجود در انبار ۷۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 16.5 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه موجود در انبار ۱۰۲,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 16 موجود در انبار ۶۸,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 15.5 موجود در انبار ۶۶,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 15 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 14.5 موجود در انبار ۶۰,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 14 موجود در انبار ۵۳,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 13.5 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
    مته کونیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 20.5 موجود در انبار ۱۰۲,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایر 35.5 موجود در انبار ۳,۷۵۰,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 9 موجود در انبار ۱۱,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 1.5 موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 1 موجود در انبار ۲,۹۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز70 موجود در انبار ۲,۱۱۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 69 موجود در انبار ۲,۰۵۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز68 موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 67 موجود در انبار ۱,۹۳۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 66 موجود در انبار ۱,۸۷۵,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 65 موجود در انبار ۱,۸۱۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 64 موجود در انبار ۱,۷۵۴,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 63 موجود در انبار ۱,۶۷۴,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 62 موجود در انبار ۱,۶۴۵,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز61 موجود در انبار ۱۶,۱۷۴,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 2 موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 2.5 موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 8.5 موجود در انبار ۱۰,۳۰۰تومان
    مته HSS سایز 8 موجود در انبار ۸,۹۰۰تومان
    مته HSS سایز 7.5 موجود در انبار ۸,۲۰۰تومان
    مته HSS سایز 7 موجود در انبار ۷,۲۰۰تومان
    مته HSS سایز 6.5 موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 6 موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 5.5 موجود در انبار ۴,۷۰۰تومان
    مته HSS سایز 5 موجود در انبار ۳,۸۰۰تومان
    مته HSS سایز 4.5 موجود در انبار ۳,۴۰۰تومان
    مته HSS سایز 4 موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
    مته HSS سایز 3.5 موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    مته HSS سایز 3 موجود در انبار ۲,۱۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 60 موجود در انبار ۱,۵۳۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 59 موجود در انبار ۱,۵۳۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 44 موجود در انبار ۷۹۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 43 موجود در انبار ۷۵۵,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 42 موجود در انبار ۶۸۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز41 موجود در انبار ۶۰۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 40 موجود در انبار ۵۵۸,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 39.5 موجود در انبار ۵۳۶,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 39 موجود در انبار ۵۱۲,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 38.5 موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 38 موجود در انبار ۴۶۹,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 37.5 موجود در انبار ۴۵۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 37 موجود در انبار ۴۱۶,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 36.5 موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 45 موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 46 موجود در انبار ۹۱۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 58 موجود در انبار ۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 57 موجود در انبار ۱,۳۶۲,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 56 موجود در انبار ۱,۳۲۲,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 55 موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز54 موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 53 موجود در انبار ۱,۲۲۰,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز52 موجود در انبار ۱,۱۹۶,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 51 موجود در انبار ۱,۱۸۲,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 50 موجود در انبار ۱,۰۴۶,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 49 موجود در انبار ۱,۰۱۷,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 48 موجود در انبار ۹۹۶,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 47 موجود در انبار ۹۶۳,۰۰۰تومان
    مته کنیک فولی گراند DIN345-HSS برند MAKINA TAKIN ترکیه سایز 36 موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345 RN
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز42 موجود در انبار ۱۸۹,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز29.5 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز29 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز28.5 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز28 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز27.5 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز27 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز26.5 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز26 موجود در انبار ۴۶,۷۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز25.5 موجود در انبار ۴۰,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز25 موجود در انبار ۴۰,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز30 موجود در انبار ۶۲,۲۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز31 موجود در انبار ۹۲,۶۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز41 موجود در انبار ۱۸۹,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز40 موجود در انبار ۱۸۹,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز39 موجود در انبار ۱۷۰,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز38 موجود در انبار ۱۷۰,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز37 موجود در انبار ۱۶۱,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز36 موجود در انبار ۱۵۱,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز35 موجود در انبار ۱۴۲,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز34 موجود در انبار ۱۳۲,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز33 موجود در انبار ۱۲۳,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز32 موجود در انبار ۱۰۴,۰۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز24.5 موجود در انبار ۴۰,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز24 موجود در انبار ۳۷,۱۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز23.5 موجود در انبار ۳۷,۱۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز17 موجود در انبار ۱۷,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز16.5 موجود در انبار ۱۵,۸۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز16 موجود در انبار ۱۵,۳۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز15.5 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز15 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز14.5 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز14 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز13.5 موجود در انبار ۱۲,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز13 موجود در انبار ۱۲,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز12.5 موجود در انبار ۱۱,۱۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز17.5 موجود در انبار ۱۷,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز18 موجود در انبار ۲۱,۳۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز23 موجود در انبار ۳۷,۱۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز22.5 موجود در انبار ۳۴,۸۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز22 موجود در انبار ۳۴,۸۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز21.5 موجود در انبار ۳۲,۲۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز21 موجود در انبار ۳۲,۲۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز20.5 موجود در انبار ۲۸,۵۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز19.5 موجود در انبار ۲۱,۳۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز20 موجود در انبار ۲۸,۹۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز19 موجود در انبار ۲۱,۳۰۰تومان
        مته ته کنیک کبالت HSS.CO DIN 345RN سایز18.5 موجود در انبار ۲۱,۳۰۰تومان
        مته ته کونیک کبالت HSS.CO DIN 345 RN سایز 12 موجود در انبار ۱۱,۱۰۰تومان
        مته ته گرد کبالت برند wolf
        جعبه مته 1-13 کبالت موجود در انبار ۱۴,۴۵۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 17.5 موجود در انبار ۳۰,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز17 موجود در انبار ۳۰,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز16.5 موجود در انبار ۲۸,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز16 موجود در انبار ۲۵,۴۷۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز .15.5 موجود در انبار ۲۲,۹۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 15 موجود در انبار ۲۲,۹۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 14.5 موجود در انبار ۲۱,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 14 موجود در انبار ۱۹,۸۷۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز13.5 موجود در انبار ۱۴,۶۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز13 موجود در انبار ۱۴,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 18 موجود در انبار ۳۳,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 18.5 موجود در انبار ۳۴,۹۸۰تومان
        جعبه مته 1-10 کبالت موجود در انبار ۸,۹۵۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 6.2 موجود در انبار ۳,۳۲۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 5.7 موجود در انبار ۲,۷۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 5.2 موجود در انبار ۲,۳۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 3.75 موجود در انبار ۱,۳۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 3.2 موجود در انبار ۱,۰۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 3.1 موجود در انبار ۱,۰۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز20 موجود در انبار ۳۸,۴۷۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 19.5 موجود در انبار ۳۸,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 19 موجود در انبار ۳۵,۷۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز12.5 موجود در انبار ۱۳,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 12 موجود در انبار ۱۳,۴۷۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 11.5 موجود در انبار ۱۰,۹۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز5 موجود در انبار ۱,۸۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز4.5 موجود در انبار ۱,۵۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 4.2 موجود در انبار ۱,۴۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز4 موجود در انبار ۱,۳۳۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز3.5 موجود در انبار ۱,۰۴۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز3 موجود در انبار ۷۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز2.5 موجود در انبار ۶۶۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز2 موجود در انبار ۵۵۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز1.5 موجود در انبار ۴۶۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 1 موجود در انبار ۳۷۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 5.5 موجود در انبار ۲,۳۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز6 موجود در انبار ۲,۷۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز11 موجود در انبار ۱۰,۹۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 10.5 موجود در انبار ۹,۹۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز10 موجود در انبار ۸,۲۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز9.5 موجود در انبار ۷,۲۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 9 موجود در انبار ۵,۹۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز8.5 موجود در انبار ۵,۹۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 8 موجود در انبار ۵,۴۸۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز7.5 موجود در انبار ۳,۹۹۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 7 موجود در انبار ۳,۶۴۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز6.5 موجود در انبار ۳,۳۲۰تومان
        مته ته گرد کبالت HSS.CO DIN388 RN سایز 0.5 موجود در انبار ۳۷۰تومان
        مته ته گرد کوتاه کبالت HSS.CO DIN 1897 RN
        مته ته گرد کوتاه کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز 2*40 موجود در انبار ۵۶۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز4.5*60 موجود در انبار ۱,۵۸۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز4.2*55 موجود در انبار ۱,۴۸۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز4*55 موجود در انبار ۱,۳۲۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز3.75*55 موجود در انبار ۱,۳۸۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز3.5*55 موجود در انبار ۱,۰۳۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز3.2*50 موجود در انبار ۱,۰۸۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز3*45 موجود در انبار ۷۸۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز 2.5*45 موجود در انبار ۶۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 1897 RN سایز5*65 موجود در انبار ۱,۸۷۰تومان
        مته ته گردنیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 2×85 موجود در انبار ۱,۰۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 4*140 موجود در انبار ۴,۹۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 5.5*140 موجود در انبار ۴,۷۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 5*135 موجود در انبار ۳,۶۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 4.5*125 موجود در انبار ۲,۷۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز4.2*120 موجود در انبار ۲,۵۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز4*120 موجود در انبار ۲,۳۰۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 3.75*115 موجود در انبار ۲,۲۵۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز3.5*115 موجود در انبار ۱,۷۹۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 3.2*105 موجود در انبار ۱,۷۹۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز3*100 موجود در انبار ۱,۴۴۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز2.5*95 موجود در انبار ۱,۲۰۰تومان
        مته ته گرد نیم بلند کبالت HSS.CO DIN 340RN سایز 8*165 موجود در انبار ۹,۱۵۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 20 موجود در انبار ۸۳,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز14.5 موجود در انبار ۳۸,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز14 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز13.5 موجود در انبار ۳۱,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز13 موجود در انبار ۲۶,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز12.5 موجود در انبار ۲۴,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 12 موجود در انبار ۲۳,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 11.5 موجود در انبار ۲۲,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 11 موجود در انبار ۲۱,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز15 موجود در انبار ۴۲,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز15.5 موجود در انبار ۴۵,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 19.5 موجود در انبار ۷۱,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 19 موجود در انبار ۷۱,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 18.5 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 18 موجود در انبار ۶۶,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 17.5 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 17 موجود در انبار ۶۳,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 16.5 موجود در انبار ۵۷,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز16 موجود در انبار ۴۸,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 10.5 موجود در انبار ۲۱,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 10 موجود در انبار ۱۴,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 9.5 موجود در انبار ۱۱,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 4.2 موجود در انبار ۳,۱۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 4 موجود در انبار ۲,۸۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 3.5 موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 3.2 موجود در انبار ۲,۲۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 3 موجود در انبار ۱,۹۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 2.5 موجود در انبار ۱,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 2 موجود در انبار ۱,۴۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 1.5 موجود در انبار ۱,۱۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 4.5 موجود در انبار ۳,۲۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 5 موجود در انبار ۳,۸۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 9 موجود در انبار ۱۱,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 8.5 موجود در انبار ۱۰,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 8 موجود در انبار ۱۰,۰۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 7.5 موجود در انبار ۶,۴۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 7 موجود در انبار ۶,۱۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 6.5 موجود در انبار ۵,۵۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 6 موجود در انبار ۴,۷۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 5.5 موجود در انبار ۳,۸۰۰تومان
        مته کبالت 5٪ فولی گراند برند TG سایز 1 موجود در انبار ۷۵۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 20 موجود در انبار ۳۲,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 14.5 موجود در انبار ۱۱,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 14 موجود در انبار ۱۰,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 13.5 موجود در انبار ۹,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 13 موجود در انبار ۷,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 12.5 موجود در انبار ۶,۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 12 موجود در انبار ۶,۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 11.5 موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 11 موجود در انبار ۵,۲۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 15 موجود در انبار ۱۲,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 15.5 موجود در انبار ۱۳,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 16 موجود در انبار ۱۵,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 19.5 موجود در انبار ۲۷,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 19 موجود در انبار ۲۶,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 18.5 موجود در انبار ۲۴,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 18 موجود در انبار ۲۲,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 17.5 موجود در انبار ۱۹,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 17 موجود در انبار ۱۷,۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 16.5 موجود در انبار ۱۶,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG سایز 16 موجود در انبار ۱۵,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 10.5 موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 10 موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز9.5 موجود در انبار ۳,۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 4.2 موجود در انبار ۱,۱۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 4 موجود در انبار ۱,۱۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 3.5 موجود در انبار ۸۵۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 3.2 موجود در انبار ۸۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 3 موجود در انبار ۸۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 2.5 موجود در انبار ۶۵۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 2 موجود در انبار ۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 1.5 موجود در انبار ۳۹۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 4.5 موجود در انبار ۱,۲۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 5 موجود در انبار ۱,۳۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 5.2 موجود در انبار ۱,۴۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 9 موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز8.5 موجود در انبار ۲,۶۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز8 موجود در انبار ۲,۶۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز7.5 موجود در انبار ۲,۱۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز7 موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 6.5 موجود در انبار ۱,۶۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 6 موجود در انبار ۱,۵۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 5.5 موجود در انبار ۱,۴۰۰تومان
        مته طلایی (تیتانیوم )TG برند سایز 1 موجود در انبار ۳۷۰تومان
    نوک پیچ گوشتی
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس ستاره ای به طول 25 موجود در انبار ۱,۲۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو HP1-PH2-PH3 ْسایز 25 میلیمتر موجود در انبار ۸۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو HP1-PH2-PZ2 ْسایز50میلیمتر موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو PH3 ْسایز 50میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو PH1-PH2-PZ2 ْسایز 70 میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو PH1-PH2 ْسایز 90میلیمتر موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی چهارسو PH1-PH2سایز 150میلیمتر موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F4-F5-F6 ْ سایز 25 میلیمتر موجود در انبار ۸۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F4-F5-F6-F7 ْ سایز 50 میلیمتر موجود در انبار ۲,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F8 ْ سایز 50میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F3-F4-F5-F6-F7 ْ سایز 70 میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F6-F7 ْ سایز 100میلیمتر موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی دوسو F3-F4-F5-F6-F7 ْ سایز 150 میلیمتر موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
    دوطرفه تخت و چهارسوPH2*SL6 /سایز ۶۵ میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    دوطرف چهارسو PH2*PH2 /سایز65 میلیمتر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    دوطرفه تخت و چهارسوPH2*SL6 /سایز 110 میلیمتر موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
    دوطرف چهارسو PH2*PH2 /سایز110میلیمتر موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
    دوطرفه تخت و چهارسوPH2*SL6 /سایز 150 میلیمتر موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
    بکس سردریلی مغناطیسی سایز ۱۰۰ میلیمتر موجود در انبار ۱۲,۵۰۰تومان
    بکس مغناطیسی سایز ۱۰۰ میلیمتر موجود در انبار ۱۲,۵۰۰تومان
    بکس سر دریلی مغناطیسی سایز ۶۵میلیمتر موجود در انبار ۹,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس ستاره ای سایز 50 موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس ستاره ای موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس آلنی شش گوش 6-2 به طول 25 میلی متر موجود در انبار ۱,۲۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس آلنی شش گوش 6-2 به طول 50 میلی متر موجود در انبار ۲,۵۰۰تومان
    نوک پیچ گوشتی بیت تورکس آلنی شش گوش 6-2 به طول 90 میلی متر موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۳/۸سایز ۵۰ میلیمتر موجود در انبار ۴,۵۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۱/۲سایز ۵۰ میلیمتر موجود در انبار ۵,۵۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۱/۴سایز ۵۰ میلیمتر موجود در انبار ۳,۰۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۱/۴سایز ۷۵ میلیمتر موجود در انبار ۳,۵۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۱/۴سایز ۱۰۰ میلیمتر موجود در انبار ۴,۰۰۰تومان
    تبدیل بکسی ۱/۴ به۱/۴سایز ۱۵۰ میلیمتر موجود در انبار ۵,۵۰۰تومان
    رابط مغناطیسی ۱/۴ ۵۰ میلیمتری موجود در انبار ۵,۰۰۰تومان
    رابط مغناطیسی ۱/۴ ۶۰میلیمتری موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
    رابط مغناطیسی ۱/۴ ۷۵میلیمتری موجود در انبار ۷,۵۰۰تومان
    رابط مغناطیسی ۱/۴ ۱۰۰میلیمتری موجود در انبار ۹,۰۰۰تومان
    رابط مغناطیسی ۱/۴ ۱۵۰میلیمتری موجود در انبار ۱۰,۰۰۰تومان
    بکس سردریلی مغناطیسی سایز ۵۵/۶۵میلیمتر موجود در انبار ۷,۵۰۰تومان
    دوطرف چهارسو PH2*PH2 /سایز150میلیمتر موجود در انبار ۶,۰۰۰تومان
ابزار بادی
    اره نوکی بادی
    اره نوکی ظرفیت برش ۱/۶ میلیمتر ۱۱۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
    اره نوکی ظرفیت برش ۱۰ میلیمتر ۵۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
    بکس بادی
    بکس ۳/۸ مستقیم ۱۲ کیلوگرم SP ژاپن موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ هفتیری۲۲۰ کیلوگرم (شفت ۶ اینچ) SP زاپن موجود در انبار ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ شفت کوتاه ۲۱۰۰۰ نیوتن متر SP زاپن موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ مستقیم ۱۵۰ کیلوگرم (شفت ۲ اینچ) SP زاپن موجود در انبار ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ مستقیم SP زاپن موجود در انبار ۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ مستقیم ۲۲۰کیلوگرم (شفت ۲ اینچ) SP زاپن موجود در انبار ۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ مستقیم ۲۲۰ کیلوگرم(شقت ۶ اینچ) SP زاپن موجود در انبار ۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ هفتیری ۱۶۵ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی مستقیم ۱۵ نیوتن متر ۱۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 7000دور 60کیلو موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 7000دور 55کیلو موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 7000دور 55کیلو کیفی موجود در انبار ۲۲۲,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 9000 دور 70 کیلو موجود در انبار ۲۰۵,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 7000دور 60کیلو کیفی موجود در انبار ۲۶۶,۰۰۰تومان
    بکس ۱ اینچ هفتیری ۲۲۰ کیلوگرم (شفت ۲ اینچ) SP زاپن موجود در انبار ۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱ ابنچ مستقیم ۳۲۰۰ دور ۲۰۳۰ نیوتن متر SP زاپن موجود در انبار ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۸ هفتیری ۱۲ کیلوگرم SP ژاپن موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۸ هفتیری ۱۲ کیلوگرم SP ژاپن موجود در انبار ۷۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۸ مستقیم پروانه ای ۷ کیلوگرم SP ژاپن موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۳۴کیلوگرمSP زاپن موجود در انبار ۷۱۰,۰۰۰تومان
    بکس۱/۲ هفتیری ۵۵ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۸۴۵,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۵۰ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۷۹۰,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۵۰ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۶۶۵,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۵۰ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۷۶۵,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۵۲ کیلو گرم(COMPOSITE) SP زاپن موجود در انبار ۹۶۵,۰۰۰تومان
    بکس ۱/۲ هفتیری ۵۷ کیلوگرم (COMPOSITE) SP زاپن موجود در انبار ۸۶۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۴ هفتیری کامپوزیت ۴۳۰۰ دور۱۵۰ کیلو SP زاپن موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۴ هفتیری ۱۲۹ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
    بکس ۳/۴ هفتیری ۱۵۰ کیلوگرم SP زاپن موجود در انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
    بکس بادی 1/2 درایو 6500دور 75کیلو موجود در انبار ۲۰۵,۰۰۰تومان
    پانج
    پانچ قظر ضخامت ۱/۵ میلیمتر SP زاپن موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
    پولیش
    پولیش ۵/۸ اینچ ۲۵۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
    پولیش۵/۸ اینچ ۳۸۰۰ دور SP ژاپن موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
    پولیش غلطکی 1200 وات برند متابو مدل SE 12-115 SET موجود در انبار ۳,۰۸۰,۰۰۰تومان
    پولیش غلطکی 1200 وات برند متابو مدل SE 12-115 موجود در انبار ۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی بادی
    پیچ گوشتی مستقیم ضربه ای ۱۳/۶ نیوتن متر ۱۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری ۳۴ نیئتن متر ۲۲۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری ۱۷ نیوتن متر ۲۲۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری ضربه ای ۱۰۰ نیوتن متر ۱۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری ۱۴۰ نیوتن متر SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی مستقیم 10000 دور 5- TWDT 4 موجود در انبار ۷۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری مستقیم 10000 دور 6- TWDT 4 موجود در انبار ۱۵۶,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی هفتیری مستقیم 8000 دور 8- TWDT 6 موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰تومان
    جغجغه بادی
    جغجغه ۳/۸ درایومینی SP زاپن موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰تومان
    جغجغه ۳/۸ قدرت ۶۱ نیوتن متر۱۴۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
    جغجغه ۱/۲ فدرت ۶۱ نیوتن متر ۱۴۰ دور موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
    جغجغخ ۱/۲ قدرت ۷۵ نیوتن متر ۲۸۰ دور موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰تومان
    جغجغه ۱/۲ قدرت ۱۴۰ نیوتن متر ۱۸۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
    چکش
    چکش تخریب کیفی وزن ۱/۶۵ کیلوگرم ۳۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰تومان
    چکش گل زن وزن ۲/۶ کیلوگرم ۴۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
    دریل بادی
    دریل ۱۰ چپقی ۱۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
    دریل بادی 3/8 1800 دور دیمر دار چپ و راست TWDT موجود در انبار ۱۵۶,۰۰۰تومان
    دریل 3/8 700 دور چپ و راست TWDT موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰تومان
    دریل 3/8 1800 دور مستقیم TWDT موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
    دریل 3/8 1800 دور چپ و راست TWDT موجود در انبار ۱۱۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۳ هفتیری ۵۵۰ SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۳ هفتیری چپ و راست ۵۵۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۷۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۰ هفتیری ۳۰۰۰ دور سرعت قابل تنظیم SP زاپن موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۰ هفتیری چپ راست ۲۲۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۰ مستقیم ۳۸۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰تومان
    دیل ۱۰ هفتیری ۲۵۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰تومان
    دریل 1/2 450 دور چپ و راست TWDT موجود در انبار ۲۰۶,۰۰۰تومان
    سنباده
    سنباده گوشه زن ۳۰۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان گرد ۴۰۰ وات مدل SXE450 TURBO TEC موجود در انبار ۱,۰۳۵,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان گرد ۳۱۰ وات مدل SXE3150 موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان ۳۵۰ وات مدلSRE4351 TURBO TEC موجود در انبار ۹۶۵,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان ۲۱۰ وات مدل SRE3185 موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان ۲۰۰ وات مشتی مدل FSR200 موجود در انبار ۲۶۹,۰۰۰تومان
    سنباده چهار گوش TWDT موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰تومان
    سنباده گرد 11000 دور 6 اینچ TWDT موجود در انبار ۱۷۸,۰۰۰تومان
    سنباده گرد 11000 دور 5 اینچ TWDT موجود در انبار ۱۴۶,۰۰۰تومان
    سنباده نواری ۱۷۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
    سنباده نواری ۱۶۰۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
    سنباده لرزان چهارگوش ۹۵۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
    سنباده تانکی ۱۰۱۰ وات مدل BAE75 موجود در انبار ۱,۶۳۹,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی
    فرز انگشتی 2500 دور کیفی TWDT موجود در انبار ۵۰,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 2200دور کیفی موجود در انبار ۵۸,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 25000 دور موجود در انبار ۴۲,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 22000دور موجود در انبار ۵۰,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 5 اینچ 20000 دور بلند موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 90 درجه 20000 دور موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی 90 درجه 20000 دور موجود در انبار ۹۶,۰۰۰تومان
    قیچی بادی
    قیچی نیبلر۱/۵ میلیمتر SP زاپن موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰تومان
    قیچی ورق بر مستقیم ۱/۲ میلیمتر SP زاپن موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
    کف ساب بادی
    کف ساب SP زاپن موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
    کف ساب ۷ اینچ ۷۵۰۰ دور SP زاپن موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
    مینی کف ساب ۵ اینچ ۱۱۰۰۰ دور موجود در انبار ۴۲۵,۰۰۰تومان
    کمپرسور
    کمپرسور 24 لیتری متابو مدل BASIC 250-24 W موجود در انبار ۷۹۵,۰۰۰تومان
    کمپرسور 50 لیتری متابو مدل BASIC 250-50 W موجود در انبار ۹۷۹,۰۰۰تومان
    کمپرسور 5 لیتری متابو مدل POWER 180-5 W OF موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰تومان
    کمپرسور 10 لیتری متابو مدل POWER 250-10 W F موجود در انبار ۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
    منگنه کوب و میخکوب
    منگنه کوب TWTD مدل TW80/16 موجود در انبار ۱۰۳,۶۸۰تومان
    میخکوب TWDT مدل TW18/30 موجود در انبار ۱۰۴,۶۴۰تومان
    میخکوب TWDT مدل TW18/50 موجود در انبار ۱۲۲,۱۶۰تومان
    میخکوب TWDT مدل TW16/50 موجود در انبار ۱۴۹,۶۰۰تومان
    میخکوب سرگرد TWDT مدل TWP65 موجود در انبار ۵۷۹,۲۰۰تومان
ابزار برقی
    ابزار شارژی
    بکس شارژی 18 V مدل SSW 18 LTX 400 BL موجود در انبار ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
    اره گرد شارژی 18 V مدل KSA 18 LTX موجود در انبار ۱,۰۶۹,۰۰۰تومان
    پیچگوشتی شارژی 18 V مدل SE 18 LTX 4000 موجود در انبار ۹۹۵,۰۰۰تومان
    بلوور شارژی 18 V مدل AG 18 (224285) موجود در انبار ۵۴۴,۰۰۰تومان
    اره عمود بر شارژی 18 v مدل STA 18 LTX (229889) موجود در انبار ۹۴۳,۰۰۰تومان
    کفساب شارژی 18 v مدل W 18 LTX 125 Quick موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
    دریل شارژی چکشی 18 V مدل SB 18 LTX impulse موجود در انبار ۹۹۵,۰۰۰تومان
    اره افقی بر شارژی 18 v لیتیوم مدل SSE 18 LTX compact موجود در انبار ۱,۲۹۹,۰۰۰تومان
    فرز شارژی 36 V لیتیوم مدل WPB 36 LTX BL 230 Quick موجود در انبار ۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
    تفنگ چسب شارژی 10.8 V مدل KPA 10.8 600 موجود در انبار ۱,۴۷۰,۰۰۰تومان
    فارسی بر شارژی 18v مدل KGS 18 LTX 216 موجود در انبار ۳,۹۹۳,۰۰۰تومان
    مینی فرز شارژی 18 V مدل W18 LTX 125 Quick موجود در انبار ۲,۴۱۳,۰۰۰تومان
    فرز انگشتی گلو بلند 18 v مدل GA 18 LTX موجود در انبار ۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
        دریل شارژی
        دریل شارژی 10.8 V .مدل POWERMAXX BS موجود در انبار ۵۲۰,۰۰۰تومان
        دریل شارژی چکشی 10.8 ولت مدل Powermaxx sb موجود در انبار ۵۷۰,۰۰۰تومان
        دریل شارژی 18 ولت مدل SB 18 LI موجود در انبار ۸۶۲,۰۰۰تومان
        دریل شارژی 18 ولت مدل BS 18 موجود در انبار ۸۷۹,۰۰۰تومان
        دریل شارژی چکشی 18 Vمدل SB 18 موجود در انبار ۸۹۹,۰۰۰تومان
        دریل شارژی چکشی 18 V مدل SB 18 LTX Quick موجود در انبار ۲,۳۹۰,۰۰۰تومان
        دریل و پایه مگنت شارژی 24 v مدل MAG 28 LTX 32 موجود در انبار ۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
        دریل شارژی 18 V مدل KHA 18 LTX موجود در انبار ۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
    ابزارهای نجاری
    شمشاد زن ۵۵ سانت مدل HS 55 موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰تومان
        اره
        اره عمود بر ( اره چکشی ) 4 دور 450 وات متابو مدل STEB-65-Quick موجود در انبار ۳۳۲,۰۰۰تومان
        اره عمود بر ( اره چکشی ) 4 دور 590 وات متابو مدل STEB-80-Quick موجود در انبار ۵۰۶,۰۰۰تومان
        اره افقی بر ۱۱۰۰ وات مدل SSE 1100 موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰تومان
        اره گرد نجاری ۱۲۰۰ وات مدل KS 55 موجود در انبار ۶۴۰,۰۰۰تومان
        اره گرده نجاری ۱۴۰۰ وات مدل KS 66 موجود در انبار ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
        اره عمود بر ۴۵۰ وات مدل STEB 65 QUICK موجود در انبار ۳۳۵,۰۰۰تومان
        اره عمود بر ۵۹۰ وات مدل STEB 80 QUICK موجود در انبار ۵۰۶,۰۰۰تومان
        اره عمودبر ۷۵۰ وات مدل STEB 140 PLUS موجود در انبار ۱,۰۹۵,۰۰۰تومان
        رنده
        رنده برقی ۸۰۰ وات مدل HO 0882 موجود در انبار ۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
        رنده گندگی ۱۰۴۰ در ۲۶۰ میلیمتر مدل HC 260 در انبار موجود نیست ۴۴۵,۰۰۰تومان
    بکس برقی
    بکس برقی 650 وات برند متابو مدل SSW 650 موجود در انبار ۱,۰۸۵,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی برقی
    پیچ گوشتی برقی 400 وات متابو مدل SE 4000 موجود در انبار ۶۸۰,۰۰۰تومان
    پیچ گوشتی برقی 550 وات متابو مدل USE 8 موجود در انبار ۱,۰۸۳,۰۰۰تومان
    جارو برقی صنعتی
    جارو برقی 1200 وات مدل ASA 32 L موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
    جارو برقی 1250 وات برند متابو مدل ASA 30L PC inox موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
        اره
        اره فارسی بر ۲۱۰ میلیمتر مدل KS 216 موجود در انبار ۶۷۰,۰۰۰تومان
        اره فارسی بر ۲۵۰ میلیمتر کشویی مدل KGS 254 M موجود در انبار ۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
        اره فارسی بر ۲۵۰ میلیمتر کشویی مدل KGS 315 PLUS موجود در انبار ۳,۹۹۰,۰۰۰تومان
        اره فارسی بر 315 میلیمتر کشویی مدل KGS 315 PLUS موجود در انبار ۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
        اره فلکه 103 میلیمتر مدل BAS 261 موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
        اره فلکه 170 میلیمتر مدل BAS 318 موجود در انبار ۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
        گندگی 330 در 158 میلیمتر مدل DH330 موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
        اره میزی تیغه 216 میلیمتر مدل TS 216 موجود در انبار ۲,۸۹۰,۰۰۰تومان
        اره میزی تیغه 254 میلیمتر مدل TS 254 موجود در انبار ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی
        سنگ رومیزی مدل DS 125 موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی مدل DS 150 موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی مدل DS 175 موجود در انبار ۷۶۰,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی مدل DS200 موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی مدل DSD 200 موجود در انبار ۸۶۰,۰۰۰تومان
        سنگ رو میزی مدل DSD 250 موجود در انبار ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
    چسب حرارتی
    چسب حرارتی هفت تیری متابو مدل KE 3000 موجود در انبار ۱۷۷,۰۰۰تومان
    چکش تخریب
    چکش تخریب 7 کیلویی برند متابو مدل MHE 5 موجود در انبار ۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
    دریل
    دریل 10 حرفه ای 450 وات متابو مدل BE-10 موجود در انبار ۲۸۴,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBEV 1300-2 موجود در انبار ۸۸۹,۰۰۰تومان
    دریل همزن برند متابو مدل RWE 10-20 موجود در انبار ۹۸۴,۰۰۰تومان
    دریل 32 میلیمتر برند متابو مدل B 32/3 موجود در انبار ۲,۷۷۰,۰۰۰تومان
    پایه مگنت برای دریل 32 میلییمتر برند متابو مدل STAND M 100 موجود در انبار ۵,۵۸۰,۰۰۰تومان
    دریل با پایه مگنت برند متابو مدل MAG 32 موجود در انبار ۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
    دریل با پایه مگنت 50 میلیمتر برند متابو مدل MAG 50 موجود در انبار ۵,۷۷۰,۰۰۰تومان
    پایه دریل Type 890 موجود در انبار ۵۲۵,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن چهارشیار 24 میلیمتر برند متابو مدل khe 2444 موجود در انبار ۶۳۸,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن چهار شیار ۲۴ میلیمتری برند متابو مدل KHE 2450 موجود در انبار ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن چهارشیار 28 میلیمتر برند متابو مدل UHEV 2860-2 موجود در انبار ۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن چهارشیار 28 میلیمتر برند متابو مدلKHE 2851 موجود در انبار ۱,۲۳۷,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن چهارشیار برند متابو مدل KHE 3250 موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن پنج شیار برند متابو مدل KHE 5- 40 موجود در انبار ۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن پنج شیار ۴۵ میلیمتر برند متابو مدل KHE 56 موجود در انبار ۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBE 1100 PLUS موجود در انبار ۱,۲۹۸,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBEV 1000-2 موجود در انبار ۸۶۱,۰۰۰تومان
    دریل 13 چکشی 650 وات آچاری متابو مدل SBE-650 موجود در انبار ۳۱۲,۰۰۰تومان
    دریل 13 چکشی 650 وات اتومات متابو مدل SBE-650-2 موجود در انبار ۴۷۰,۰۰۰تومان
    دریل 10 میلیمتر 400 وات برند متابو مدل BE 10 موجود در انبار ۲۸۴,۰۰۰تومان
    دریل 16 میلیمتر برند متابو مدل BE 1100/16 موجود در انبار ۱,۱۴۴,۰۰۰تومان
    دریل 16 میلیمتر برند متابو مدل BDE 1100 موجود در انبار ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
    دریل ۱۰ میلیمتر برند متابو مدل WBE 700 موجود در انبار ۱,۵۳۴,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند مدل SBE 650 موجود در انبار ۳۱۲,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBE 650 موجود در انبار ۳۷۵,۰۰۰تومان
    دریل ۱۳ میلیمتر برند متابو مدل SB 710 موجود در انبار ۵۸۵,۰۰۰تومان
    دریل ۱۳ میلمتر متابو مدل SB 850-2/16 موجود در انبار ۵۸۵,۰۰۰تومان
    دریل 16 میلمتر برند متابو مدل SB 850 - 2 موجود در انبار ۶۶۵,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBE 850-2 موجود در انبار ۷۹۹,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلیمتر برند متابو مدل SBE 751 موجود در انبار ۷۹۹,۰۰۰تومان
    دریل 13 میلمتر برند متابو مدل SBE 760 موجود در انبار ۵۷۸,۰۰۰تومان
    دریل بتن کن پنجشیار 50 میلیمتر برند متابو مدل KHE 96 موجود در انبار ۵,۴۵۰,۰۰۰تومان
    سشوار صنعتی
    سشوار صنعتی 1600 وات متابو مدل H16-500 موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰تومان
    سشوار صنعتی 2000 وات متابو مدل HE20-600 موجود در انبار ۴۲۵,۰۰۰تومان
    سشوار صنعتی 2300 وات مدل HE 23-650 موجود در انبار ۵۹۹,۰۰۰تومان
    سنباده برقی
    سنباده ی سه گوش ۳۰۰ وات مدل DSE300 موجود در انبار ۵۵۷,۰۰۰تومان
    سنباده نواری 900وات متابو مدل RBE 9-60 موجود در انبار ۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
    سنباده نواری 1200 وات مدل RBE 12-180 موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
    فرز
    مینی فرز 900 وات متابو مدل W9-125 موجود در انبار ۳۹۹,۰۰۰تومان
    فرز نجاری ۱۲۰۰ وات مدل OFE 1229 SIGNAL موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
    فرز سنگ بری 1900 وات برند متابو مدل W 23-230 AC/DC موجود در انبار ۸۱۵,۰۰۰تومان
    فرز نجاری ۷۱۰ وات مدل OFE 738 موجود در انبار ۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
    سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو مدل DS-125 موجود در انبار ۳۸۷,۰۰۰تومان
تجهیزات ایمنی
    کفش ایمنی
    کلاه ایمنی